Baner

Opłaty i warunki udziału


Warunkiem udziału w Konferencji jest:
• prawidłowa rejestracja online
• uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 50 zł

 

Termin płatności do dnia 28.01.2019
Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

GreenLight Consulting Sp. z o.o.
91-528 Łódź, ul. Szmaragdowa 1
Nr konta: PKO BP 33 1020 3378 0000 1202 0159 7020
z dopiskiem: IX GROTT (+ Imię i Nazwisko Uczestnika)

 

Opłata konferencyjna zawiera:
- udział w sesjach naukowych
- materiały konferencyjne

 

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja bezkosztowa z udziału w Konferencji będzie możliwa do dnia 18.01.2019. Po tym terminie nie będzie zwracana opłata konferencyjna.
Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłosić do Biura Konferencji drogą mailową na adres: [email protected]